Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Organisatieverandering om gemeente effectiever te laten werken in regionaal samenwerkingsverband

Een gemeente die deel uitmaakt van een regio voor intergemeentelijke samenwerking had behoefte de organisatie aan te passen aan de toenemende betekenis van samenwerking. Van belang was hierbij dat de regio-organisatie een andere rol kreeg. Van een afstemmings- en overlegorgaan verschoof de rol steeds meer in de richting van beleidskaderstellend en beleidsuitvoerend.

Een organisatieverandering bij de deelnemende gemeenten was vereist om in te spelen op de ontwikkelingen. Medewerkers, die participeerden in de regionale samenwerkingverbanden, moesten strategische ontwikkelingen meer nadrukkelijk doorzien en hierop inspelen. Ook moest de gemeentelijke organisatie het functioneren meer afstemmen op hetgeen binnen de regio-organisatie in gang was gezet.

De advisering had niet alleen betrekking op strategische vraagstukken maar ook op de concrete vertaling naar het dagelijkse functioneren.

«« terug naar opdrachtenlijst