Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Onderzoek naar haalbare omvorming rechtsvorm gemeenschappelijke regeling

Ons bureau is gevraagd onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden en gevolgen van een omvorming van een gemeenschappelijke regeling (GR) in een andere rechtsvorm. Aan deze GR nemen vier gemeenten deel. Het gaat hierbij om een instituut voor kunstzinnige vorming.

Ten behoeve van het onderzoek zijn gestructureerde vraagstukken met uiteenlopende informanten gevoerd: medewerkers van de organisatie, ambtelijke representanten van deelnemende gemeenten, bestuurders van het instituut, betrokken portefeuillehouders, vertegenwoordiging van externe afnemers en dergelijke.

Naast het in beeld brengen van de feitelijke en inhoudelijke aspecten van het vraagstuk wordt met name aandacht besteed aan het stroomlijnen van de discussie. De voorwaarden voor wijziging van de grondslag van de kunstzinnige instelling kunnen namelijk onderling strijdig zijn. Daarbij is onze ervaring dat het voorkomt dat iedere deelnemende gemeente op basis van eigen voorkeuren verschillende accenten legt. Dit is tijdens het onderzoek ook daadwerkelijk naar voren gekomen.

Bijzondere omstandigheden binnen de deelnemende gemeenten hebben uiteraard invloed op het besluitvormingsproces. Om het besluitvormingsproces te ondersteunen is een toetsingskader voorgesteld aan de hand waarvan mogelijke rechtsvormen kunnen worden beoordeeld. Dit kader is met name gedestilleerd uit de standpunten van de diverse gemeenten ten aanzien van de (omvorming van de) GR.

Tegelijkertijd zijn de meest haalbare beheersvormen inclusief voor - en nadelen in beeld gebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de huidige dan wel aangepaste GR, stichting met B3-status, facilitair bemiddelingsbureau, geprivatiseerde stichting en dergelijke. Vervolgens is per optie aangegeven in hoeverre wordt voldaan aan het gepresenteerde toetsingskader. Dit heeft inmiddels uiteindelijke tot een advies van ons bureau geleid.

In aansluiting hierop kan bestuurlijke besluitvorming over de richting van het omvormingsproces plaatsvinden.

«« terug naar opdrachtenlijst