Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Advisering bij de inrichting van werkprocessen voor handhaving

Vijf gemeenten, die een gemeenschappelijke sociale dienst wilden oprichten, vroegen ons bureau advies over de inrichting van werkprocessen en de bijbehorende uitvoeringsorganisatie. Belangrijk is hierbij dat elk van de betrokken gemeenten zicht blijft houden (en zonodig kan ingrijpen) op de uitvoering van wetten en regels door de samenwerkingsorganisatie.

De werkprocessen, die de samenwerkingsorganisatie zal uitvoeren, moeten daarnaast voldoende waarborgen bieden zodat de regels worden gehandhaafd voor het verstrekken van bijstand en andere inkomensvoorzieningen. Denk aan reguliere hercontroles en het uitvoeren van sociale recherchetaken.

Vanuit een handhavingsoptiek zijn de werkprocessen zodanig ontworpen dat de controle- en toezichttaken structureel zijn ingebed. Ook zijn protocollen ontwikkeld voor de wijze waarop wordt gereageerd bij eventuele overtredingen van de wet- en regelgeving.

«« terug naar opdrachtenlijst